IMG_20180324_130847

Ang Bisikleta

Laruan sa paningin

Ng karamihan

Kontrapsyong payak

Kung sa’n-sa’n ka dadalhin

Padyak lang, padyak!

Lilibutin mo

Trabaho’t eskwelahan

At kung sa’n pa man.

Mapanganib daw!

Patintero sa da-ang

Pag-aagawan.

Wala bang bike lane?

Pwede ba ko’ng humiling,

‘Sang metrong spacing?

Tamang proteksyon!

Kongkretong harang, “solid“;

Daang matuwid.

Sobra ba’ng dami,

Aming minumungkahi?

Posible nga ba?

Walang masakyan

Jeep? Bus? Puros bawal pa;

Pa’no kakayod?

“Wala ‘kong no-choice”,

Yung iba, baka may’ron,

Ikaw — rason mo?

Simpleng hiling lang

Na sana’y mapagbigyan:

Lugar sa daan.

Hinaing ko ‘to,

Isang bike-ku sa hai-ku

Naintindihan?

Para man lamang

Ngayo’y may tula tayo:

World Bicycle Day!

Biking
Biking“, gawa ni ace_alejandre
Lisensyado sa CC BY-NC 2.0