Lagpas ka man sa aking hawak
Hanggang tanaw lang ng aking mga mata
Isa kang banal na tanglaw dito sa kadiliman
Liwanag na humuhugas sa lahat ng karimlan

Mga kapintasan mo’y hindi nababatid
Sapagkat sa kabiluga’y isa kang obra ng langit
Ipinadala’t hinulma ng Poong Maykapal
Handog sa tagalupang kanyang minamahal

Ang rikit mo Luna, aking nakikita
Sa kabila ng katotohanang ika’y di magtatagal pa
Lilisan din kalaunan; aking mamatyagan
Muli mong pagbabalik, upang muli kang maawitan.