Isang pi-ku (haiku na naaayon sa π) tungkol sa mahal kong bisikleta.

Itong munting tula ay aking ginawa noong 2015, sa araw ng π (Pi day, 3/14/15). 🙂

 

———

 

Pagsikad
sa
Bisikleta
ay
Isang Ginhawa

 

Sa bawat
beep
ng busina,
UY!
Nakakatuwa!!

 

Sa bawat
C
ay 2-π-r
ng
Gulong ng Buhay.

 

Tuloy lang
ang
pagpadyak ko
sa
hanging malinis

 

at, tungo
sa
mas maganda
at
bayang sagana!

 

(Happy Pi Day! )