Sa ilalim ng
Puting nagliliwanag
Sa dilaw na buwan

Ito malamang
Isinasaisip niyo
Sa gabing ito

Titig lang, titig
Kay Lunang kay layo ma’y
‘yong inaasam

Maraming talang
Nakapalibot sa’yo;
Bukod-tangi ka.

‘Di malubayan
Tumatagos sa isip
Alaala mo

Gabi’y lumipas
‘Sang araw ay dumaan
… Panaginip lang.